Sprawdź najczęstsze pytaniaPytania i odpowiedzi
Infolinia800 055 666

Napisz do nas

Uzupełnienie niniejszego pola stanowi zgodę na przetwarzanie wpisanych danych osobowych przez Inter Cars S.A. w celu ułatwienia kontaktu z Panią/Panem. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Uzupełnienie niniejszego pola stanowi zgodę na przetwarzanie wpisanych danych osobowych przez Inter Cars S.A. w celu ułatwienia kontaktu z Panią/Panem. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Please type the letters and numbers below
Zmień obrazek

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi Pani/Pana zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Powsińska 64, 02-903.
2) Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt@imready.eu, telefonicznie pod numerem 801 882 088 lub pisemnie na adres Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa.
3) Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail kontakt@imready.eu w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Do dnia 25 maja 2018 roku obowiązki inspektora ochrony danych pełni Administrator Bezpieczeństwa Informacji, z którym można skontaktować się poprzez wskazany wyżej adres e-mail.
4) Pani/Pana dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przetwarzane w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 (RODO).
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi zapytania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
8) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
9) Jako że Pani/Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani/ dostarczył Pan administratorowi tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
10) Podanie danych jest wymagane przez Administratora w celu obsługi zapytań składanych za pośrednictwem udostępnionego formularza. Brak podania danych w zakresie wymaganym w formularzu uniemożliwi obsługę zapytania.
11) Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora dostępne są na jego stronie internetowej w zakładce Prywatność: https://www.imready.eu/pl/polityka-prywatnosci/  

Adres siedziby

I’m Inter Motors ul. Pelikanów 18 02-843 Warszawa Sprawdź dojazd do siedziby Znajdź sklep stacjonarny